Foto: Tresoar

Start van online leesgroep boeken Trinus Riemersma

27 januari

Vandaag begint bij Tresoar een online leesgroep over boeken van Trinus Riemersma. In de leesgroep wordt één keer per maand een boek besproken. Het gaat dan om zaken als thematiek en stijl, maar ook de vraag waarom een boek je wel of niet aanspreekt. De avonden worden geleid door Doeke Sijens, Babs Gezelle Meerburg (NHL Stenden) en Meindert Reitsma (Tresoar). Doeke Sijens is bezig met een biografie over Riemersma en Babs Gezelle Meerburg is gepromoveerd op Fabryk als ‘vernieuwende’ roman. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.