Omslach fan Taal yn de soarch nr. 1

Start informatiecampagne ‘Taal in het sociaal domein’

17 september

I.s.m de Friese gemeenten start de Afûk met het project Frysk yn ‘e soarch, een informatiecampage gericht op het vergroten van het taalbewustzijn van zorgprofessionals in het sociaal domein. De aftrap voor de campagne wordt vandaag gegeven met het aanbieden van het magazine Taal yn  ‘e soarch aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord. Een jaar lang lopen we met dit gebiedsteam van de gemeente Súdwestfryslân mee om met hen te laten zien hoe de moedertaal van zorgvragers gebruikt kan worden om de dienstverlening te verbeteren. Meer informatie over het project vind je op www.friesindezorg.frl.