Sutelaksjes

17 september 6 november 2021

De kruiwagens met Friese boeken komen weer naar je toe! Op 17 september in Kimswerd (Keatsferiening De Helfrichs), 20 september in Balk (Streekharmonie Concordia),  7 oktober in Jorwert (Iisklup), 8 oktober in Rottevalle (Jeugdclubs PKN-Rottevalle), 16 oktober in Warga (Filmkafee Bagdad), 20 oktober in Oosterwierum (Dorpshuis de Tysker) en 6 november in Pingjum (Dorpshuis). Zelf eens met jouw vereniging of club een ‘sutelaksje’ organiseren? Kijk op www.sutelaksje.nl voor alle informatie.