Foto: Tom Scheper

TIIDGENOATEN theaterconcert van Hiske Oosterwijk

14 oktober 24 oktober 2021

De Gysbert Japicx Holckema Stichting presenteert: TIIDGENOATEN een theaterconcert van Hiske Oosterwijk (1989) waarin verleden en heden elkaar raken. Oosterwijk schreef nieuwe composities op het 17-eeuwse werk van dichter en schrijver Gysbert Japicx. De oude teksten kwamen zo opnieuw tot leven en staan nu garant voor een bijzondere avond in de karakteristieke Broerekerk in Bolsward. Kijk voor meer informatie op www.gysbert.frl of ga naar www.vanplan.nl voor tickets.