Foto: Hielke Boorsma

Berber Spliethoff wint verhalenwedstrijd BoekfeestBoek

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
13 september 2021
Vrijdag 10 september was het BoekfeestBoek, een avond voor en met lezers én schrijvers, in paviljoen MeM in Buitenpost. Ruim 50 mensen waren aanwezig op het feest dat het thema 'los' had meegekregen, want sinds lange tijd één van de eerste literaire activiteiten. De verhalenwedstrijd die door Boeken fan Fryslân aan het feest was gekoppeld, is gewonnen door Berber Spliethoff (1985, Sneek) met haar verhaal 'Leafde is loslitte'. Zij kreeg uit handen van schrijfster Hilda Talsma een boekenpakket uitgereikt en kon daarna meteen het podium op om haar verhaal voor te lezen aan het aanwezige publiek. Voor het winnende verhaal staat verder nog een publicatie op de rol.

Dit was de derde Boeken fan Fryslân-verhalenwedstrijd die door Martsje de Jong en Hilda Talsma werd georganiseerd. Het begon in 2019 met BoeksimmerBoek op de langste dag van het jaar in Café Marktzicht yn Drachten. Daarna volgden op 31 januari 2020 BoekwinterBoek in Café De Bakkersdochter in Sneek en nu dus het BoekfeestBoek in MeM Buitenpost. Voor de verhalenwedstrijd met het thema ‘los’ werden maar liefst 14 verhalen ingezonden. Martsje de Jong en Hilda Talsma die de inzendingen beoordeelden, waren unaniem van mening dat het verhaal van Berber Spliethoff het winnende verhaal moest zijn.

Naast het bekend maken van de winnaar van de verhalenwedstrijd, waren er optredens van Douwe Kootstra, Hein Jaap Hilarides, Greet Andringa, Aant Jelle Soepboer en Elmar Kuiper. De avond werd muzikaal omlijst door duo Weima & van der Werf.

‘Wy sjogge werom op in tige slagge jûn fol moaie ferhalen ‘, zo zegt Ida Heddema van Boeken fan Fryslân: ‘Op nei it BoekwinterBoek yn jannewaris 2022!’