Foto: Afûk Praat mar Frysk

Blije bijen in Blije!

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
24 maart 2021
Omdat het officieel lente is en omdat wij van Praat mar Frysk het tijd vonden om wat leuks te doen, hebben we alle inwoners van Blije verrast met een handgeschreven kaart met een gedicht van Nyk de Vries (Dichter fan Fryslân) en bloemenzaad van Cruydt-Hoeck! Meer dan 400 adressen hebben een kaart van ons ontvangen en we hopen natuurlijk dat de mensen in Blije heb bloemenzaad snel zullen zaaien zodat er deze zomer allemaal blije bijen door Blije zoemen!

Biodiversiteit en taaldiversiteit
De Afûk sloot eind 2019 een zogenaamd ‘bijenpact’ met Silence of the Bees. Dat houdt in dat er een kruisbestuiving is vastgelegd tussen biodiversiteit en de Friese taal. Met nog 16 andere organisaties vraagt de Afûk aandacht voor het bedenken van oplossingen om de grote sterfte onder bijen tegen te gaan. Inmiddels heeft de Afûk in verschillende projecten en op diverse manieren de verbinding gezocht en laten zien tussen biodiversiteit en taaldiversiteit. Deze actie van Praat mar Frysk past daar ook perfect bij.

Meer informatie op www.silenceofthebees.eu.