Burgemeester Buma leest Fries verhaal bij voorleeslunch in Abbingahiem

Op het werk Over het Fries Vrije tijd
14 oktober 2019
Op donderdag 17 oktober 2019 leest burgemeester Buma in het Fries voor in woonzorgcentrum Noorderbreedte Abbingahiem in Leeuwarden. Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Nationale Voorleeslunch. Het verhaal van dit jaar is op verzoek van de Leescoalitie geschreven door Maarten Spanjer. De Friese vertaling is van de hand van Ytsje Steen (Bolsward).

Voorlezen is een prettige en eenvoudig toe te passen dagbesteding, die eveneens bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Met de voorleeslunch wordt een plek voor ontmoeting gefaciliteerd. Voorlezen kan bijvoorbeeld een rol spelen in het doorbreken van het isolement waar sommige ouderen zich in bevinden. Het voorlezen van een mooi verhaal biedt ontspanning en is vaak aanleiding tot een gesprek of het ophalen van herinneringen. Een verhaal in de moedertaal kan dat nog versterken. Het gebruik van de moedertaal zorgt voor verbinding en vertrouwen. Daarom is het nationale verhaal op verzoek van het project Dat wie doe sa van de Afûk ook vertaald naar het Fries.

Over Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân. Soms voor even, soms langer en soms voor altijd. Noorderbreedte biedt die zorg in vijftien locaties en een revalidatiecentrum, waarbij altijd een leven dat kwaliteit heeft en waardevol is vooropstaat. Voor bewoners, cliënten en medewerkers.

Over Dat wie doe sa
Het gebruik van de moedertaal is belangrijk in de zorg. Het verbindt mensen en verkleint de afstand tussen zorgverlener en zorgvrager. Het project Frysk yn ’e soarch van de Afûk vraagt daar op allerlei manieren aandacht voor, geeft advies en ontwikkelt materialen. Het deelproject Dat wie doe sa richt zich specifiek op het gebruik van het Fries in de ouderenzorg.