Agenda overzicht

17 september 6 november

Sutelaksjes

De kruiwagens met Friese boeken komen weer naar je toe! Op 17 september in Kimswerd (Keatsferiening De Helfrichs), 20 september in Balk (Streekharmonie Concordia),  7 oktober in Jorwert (Iisklup), 8 oktober in Rottevalle (Jeugdclubs PKN-Rottevalle), 16 oktober in Warga (Filmkafee Bagdad), 20 oktober in Oosterwierum (Dorpshuis de Tysker) en 6 november in Pingjum (Dorpshuis). Zelf eens met jouw vereniging of club een ‘sutelaksje’ organiseren? Kijk op www.sutelaksje.nl voor alle informatie.

27 oktober

Over fietsen en wielrennen met Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 uur in bibliotheek Burgum (inloop vanaf 19.30 uur). De schrijvers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gaan met elkaar in gesprek over fietsen en wielrennen (hurdfytsen). Tigchelaar vertelt over zijn psychologische fietsroman ‘Om’, over Ate die een fietsreis onderneemt naar de Noordkaap om met zijn verleden af te rekenen. Kuiper vertelt over zijn avonturen op de fiets als wielrenner bij LWV De Friesche Leeuw. Daarnaast leest hij werk voor dat is geïnspireerd op Geart Tigchelaars ‘Om’. Het optreden wordt afgewisseld met muziek van muzikant Jan de Vries die dit jaar onder de naam Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ uitbracht, met nummers van J.J. Cale in het Bildts. Kijk ook boekenfanfryslan.frl.

28 oktober

Praat mar Frysk taalpraatje: vergeten woorden

In het programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio bespreekt Mirjam Vellinga iedere maand een bijzonder of vergeten Fries woord. Wat betekent het woord eigenlijk? Hoe werd of wordt het gebruikt? Wat is de oorsprong? Gebruiken we nu andere woorden en kunnen we dit woord misschien weer op nieuw introduceren? Vandaag is het om plusminus 15.10 uur weer tijd voor een nieuw vergeten Fries woord! Kijk hier voor de ‘fergetten wurden‘ die inmiddels de revue zijn gepasseerd.

29 oktober 28 november

Locatievoorstelling Kneppelfreed: een theatraal proces over de Friese identiteit

Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) gaat over het vurige proces op vrijdag 16 november 1951, waarin niet alleen Fedde Schurer terecht stond, maar ook de Friese identiteit. Een proces over het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal, dat uitliep op een historische rel. Zeventig jaar later is Kneppelfreed de aanleiding voor een bijzondere voorstelling. Kijk voor meer informatie en kaarten op Kneppelfreed.frl.

30 oktober

Over fietsen en wielrennen met Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 uur in Paviljoen MeM, Buitenpost (inloop vanaf 19.30 uur). De schrijvers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gaan met elkaar in gesprek over fietsen en wielrennen (hurdfytsen). Tigchelaar vertelt over zijn psychologische fietsroman ‘Om’, over Ate die een fietsreis onderneemt naar de Noordkaap om met zijn verleden af te rekenen. Kuiper vertelt over zijn avonturen op de fiets als wielrenner bij LWV De Friesche Leeuw. Daarnaast leest hij werk voor dat is geïnspireerd op Geart Tigchelaars ‘Om’. Het optreden wordt afgewisseld met muziek van muzikant Jan de Vries die dit jaar onder de naam Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ uitbracht, met nummers van J.J. Cale in het Bildts. Kijk ook boekenfanfryslan.frl.

31 oktober

Oorlog en boogiewoogie met Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Vandaag om 15.00 uur in het Jabikshuus, Groate Kerk, Sint Jacobiparochie (inloop vanaf 14.30 uur). De schrijvers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides houden een korte lezing over hun werk, lezen voor en gaan in gesprek met elkaar én met het publiek. De lezingen worden afgewisseld met live boogiewoogie-muziek door Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organiseert in oktober zestien literaire avonden met vier schrijversduo’s op diverse locaties in Friesland. Kijk voor meer informatie over de optredens, data en plaatsen op www.boekenfanfryslan.frl.

31 oktober

‘De grize oer de grouwe’ met Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Vanmiddag om 15.00 uur in het Broekster Tsjerkje (inloop vanaf 14.30 uur) vertelt Sjoerd Bottema over en uit zijn spokenboek De grize oer de grouwe: duistere praktijken, gruwelijk en gruwzaam, maar vaak ook vermakelijk. Jaap Louwers daarnaast, bezingt de dagelijkse dingen maar ook het noodlot. De Friese taal is voor hem een prima blues- en rock&roll taal. In 2019 verscheen Jaaps meest recente c.d. “Set ‘m op ” met titels als “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Kijk hier voor meer informatie.

3 november

‘Underweis’ met Hilda Talsma en Emiel Stoffers

Vanavond om 20.00 uur in Café It Reade Hynder Wommels (inloop vanaf 19.30 uur). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hebben veel overeenkomsten in hun werk. Waar Emiel zingt over herkenbare situaties die Friezen beleven op het werk of in het dagelijks leven, schrijft Hilda over dezelfde thematiek. Beiden hebben ook het talent om niet om de feiten heen te draaien en benoemen de dingen zoals ze zijn. De geesten van deze creatieve ‘rûchhouwers’, die tegelijkertijd heel gevoelig zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt, bruisen altijd van de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nemen je op deze avond mee op reis door hun repertoire. Kijk hier voor meer informatie.

4 november

‘De grize oer de grouwe’ met Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Vanavond om 20.00 uur in de Skierstins Feanwâlden (inloop vanaf 19.30 uur) vertelt Sjoerd Bottema over en uit zijn spokenboek De grize oer de grouwe: duistere praktijken, gruwelijk en gruwzaam, maar vaak ook vermakelijk. Jaap Louwers daarnaast, bezingt de dagelijkse dingen maar ook het noodlot. De Friese taal is voor hem een prima blues- en rock&roll taal. In 2019 verscheen Jaaps meest recente c.d. “Set ‘m op ” met titels als “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Kijk hier voor meer informatie.

4 november

‘Underweis’ met Hilda Talsma en Emiel Stoffers

Vanavond om 20.00 uur in Grandcafé JAN! Wergea (inloop vanaf 19.30 uur). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hebben veel overeenkomsten in hun werk. Waar Emiel zingt over herkenbare situaties die Friezen beleven op het werk of in het dagelijks leven, schrijft Hilda over dezelfde thematiek. Beiden draaien niet om de feiten heen maar benoemen de dingen zoals ze zijn. De geesten van deze creatieve ‘rûchhouwers’, die tegelijkertijd heel gevoelig zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt, bruisen altijd van de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nemen je op deze avond mee op reis door hun repertoire. Kijk hier voor meer informatie. NB Grandcafé JAN! serveert voorafgaand aan de avond een speciaal Underweis-menu!

4 november

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Fokke in de uitzending.

6 november

Uitreiking Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis is dit jaar toegekend aan dichter Eeltsje Hettinga (Burchwert, 1955). De prijs, bestaande uit een oorkonde van 10.000 euro, wordt vandaag uitgereikt in cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. De Gysbert Japicxpriis is de hoogste literaire onderscheiding voor oorspronkelijk Fries literair werk en wordt sinds 1947 uitgereikt. Hettinga ontvangt de prijs voor de gedichten die hij schreef als ‘Dichter fan Fryslân’. Lees ook het persbericht en kijk voor meer informatie op www.tresoar.nl.

7 november

‘De grize oer de grouwe’ met Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Vanmiddag om 15.00 uur in Poadium Gorter Balk (inloop vanaf 14.30 uur) vertelt Sjoerd Bottema over en uit zijn spokenboek De grize oer de grouwe: duistere praktijken, gruwelijk en gruwzaam, maar vaak ook vermakelijk. Jaap Louwers daarnaast, bezingt de dagelijkse dingen maar ook het noodlot. De Friese taal is voor hem een prima blues- en rock&roll taal. In 2019 verscheen Jaaps meest recente c.d. “Set ‘m op ” met titels als “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Kijk hier voor meer informatie.

11 november

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Mirjam in de uitzending.

12 november

Bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

Vanmiddag om 16:00 uur (inloop 15:30 uur) wordt tijdens Explore the North de nieuwe Dichter van Fryslân bekendgemaakt in de Westerkerk in Leeuwarden. Voorafgaand aan de officiële benoeming door gedeputeerde Sytske Poepjes neemt Nyk de Vries afscheid als Dichter van Fryslân met de presentatie van zijn nieuwste dichtbundel ‘Asman’.

Erbij zijn? Aanmelden is noodzakelijk en kan via: info@dichterfanfryslan.nl. NB Max. 75 personen, toegang op basis van volgorde van aanmelding en met corona check-app!

14 november

‘De grize oer de grouwe’ met Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

Vanmiddag om 15.00 uur in Teater Mammemahûs Jellum (inloop vanaf 14.30 uur) vertelt Sjoerd Bottema over en uit zijn spokenboek De grize oer de grouwe: duistere praktijken, gruwelijk en gruwzaam, maar vaak ook vermakelijk. Jaap Louwers daarnaast, bezingt de dagelijkse dingen maar ook het noodlot. De Friese taal is voor hem een prima blues- en rock&roll taal. In 2019 verscheen Jaaps meest recente c.d. “Set ‘m op ” met titels als “Memmen by it stek” en “Spikerjack”. Kijk hier voor meer informatie.

18 november

‘Underweis’ met Hilda Talsma en Emiel Stoffers

Vanavond om 20.00 uur in Café Het Grauwe Paard Marsum (inloop vanaf 19.30 uur). Emiel Stoffers en Hilda Talsma hebben veel overeenkomsten in hun werk. Waar Emiel zingt over herkenbare situaties die Friezen beleven op het werk of in het dagelijks leven, schrijft Hilda over dezelfde thematiek. Beiden hebben ook het talent om niet om de feiten heen te draaien en benoemen de dingen zoals ze zijn. De geesten van deze creatieve ‘rûchhouwers’, die tegelijkertijd heel gevoelig zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt, bruisen altijd van de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nemen je op deze avond mee op reis door hun repertoire. Kijk hier voor meer informatie.

18 november

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Sito in de uitzending.

25 november

Praat mar Frysk taalpraatje: vergeten woorden

In het programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio bespreekt Mirjam Vellinga iedere maand een bijzonder of vergeten Fries woord. Wat betekent het woord eigenlijk? Hoe werd of wordt het gebruikt? Wat is de oorsprong? Gebruiken we nu andere woorden en kunnen we dit woord misschien weer op nieuw introduceren? Vandaag is het om plusminus 15.10 uur weer tijd voor een nieuw vergeten Fries woord! Kijk hier voor de ‘fergetten wurden‘ die inmiddels de revue zijn gepasseerd.

26 november

Taal van mijn hart ‘verhalenavond’

Honderden vertellers vertellen op evenveel locaties door heel Friesland hun verhalen. In kerken, bibliotheken, musea, huiskamers, kelders, plekken waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen. ‘Verhalenavond’ is er voor iedereen, want iedereen heeft een verhaal. Zoals een verhaal dat je bijvoorbeeld vertelt op een verjaardagsfeestje, een verhaal over een bijzonder gebeurtenis, de omgeving waar je bent opgegroeid, over een geheim dat niemand kent … Het thema is ‘Taal van mijn hart’. Geef je op om jouw verhaal te vertellen of kom langs om te luisteren. Alle informatie vind je op www.verhalenavond.nl.

2 december

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Fokke in de uitzending.

5 december

Sinterklaas is jarig!

Voor de allermooiste Friese Sinterklaas cadeautjes ga je natuurlijk naar de Afûk Fryske boek- en kadowinkel in Leeuwarden. Je vindt ons aan de Boterhoek tegenover de Oldehove. Of winkel in onze webshop, dat kan natuurlijk ook. Wij pakken jouw cadeaus …  de cadeaus van Sinterklaas, mooi voor je in, ook als je online besteld. En wist je dat het verzenden van bestellingen romdom de feestdagen bij ons altijd extra voordelig is? Volg ons voor dat én ander nieuws via onze socials en/of abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief.

9 december

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Mirjam in de uitzending.

16 december

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Sito in de uitzending.

23 december

Praat mar Frysk taalpraatje: vergeten woorden

In het programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio bespreekt Mirjam Vellinga iedere maand een bijzonder of vergeten Fries woord. Wat betekent het woord eigenlijk? Hoe werd of wordt het gebruikt? Wat is de oorsprong? Gebruiken we nu andere woorden en kunnen we dit woord misschien weer op nieuw introduceren? Vandaag is het om plusminus 15.10 uur weer tijd voor een nieuw vergeten Fries woord! Kijk hier voor de ‘fergetten wurden‘ die inmiddels de revue zijn gepasseerd.

25 december 26 oktober

1e en 2e kerstdag

Buiten is het donker en koud maar binnen is het warm en ‘smûk’. Ons advies: begraaf je lekker met de stapel boeken op de bank. In onze boek- en kadowinkel aan de Boterhoek in Leeuwarden en/of in onze webshop vind je hééééél veel boeken die het lezen meer dan waard zijn! Enne, een mooi boek is natuurlijk ook super leuk om cadeau te doen #dochinboekkado. Natuurlijk pakken we jouw cadeau of cadeautjes feestelijk in en voor online bestellingen betaal je rondom de feestdagen geen verzendkosten (bij een minimaal aankoopbedrag en binnen de actieperiode). NB op 1e en 2e kerstdag is onze winkel gesloten maar winkelen in onze webshop kan natuurlijk 24/7.

13 januari

Praat mar Frysk taalpraatje

Stem af op Omrop Fryslân Radio en luister om rond 15.10 uur naar het Taalpraatje van Praat mar Frysk. In het programma ‘Goeiemiddei’ hoor je dan de leukste nieuwtjes en interessante tips over het Fries. Bijvoorbeeld over de betekenis of achtergrond van woorden, over nieuwe apps, boeken, projecten en activiteiten, over optredens van bijvoorbeeld schrijvers of dichters, over nieuws uit andere kleine talenregio’s en nog heel veel andere onderwerpen. Luister maar! Vandaag is Fokke in de uitzending.

20 januari

Praat mar Frysk taalpraatje: vergeten woorden

In het programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio bespreekt Mirjam Vellinga iedere maand een bijzonder of vergeten Fries woord. Wat betekent het woord eigenlijk? Hoe werd of wordt het gebruikt? Wat is de oorsprong? Gebruiken we nu andere woorden en kunnen we dit woord misschien weer op nieuw introduceren? Vandaag is het om plusminus 15.10 uur weer tijd voor een nieuw vergeten Fries woord! Kijk hier voor de ‘fergetten wurden‘ die inmiddels de revue zijn gepasseerd.

5 maart 13 maart

Nationale Boekenweek

De Nationale Boekenweek 2022 heeft als thema ‘Eerste liefde’ en vindt plaats van 5 tot en met 13 maart. Ilja Leonard Pfeijffer schrijft het Boekenweekgeschenk en Marieke Lucas Rijneveld neemt het Boekenweekessay voor haar rekening. Net als voorgaande jaren verschijnt in samenwerking met Boeken fan Fryslân ook weer een Friese editie van het Boekenweekgeschenk. Jetske Bilker tekent voor de Friese vertaling. In de Boekenweek krijg je het Boekenweekgeschenk – in het Nederlands óf het Fries – gratis bij besteding van € 15,00 of meer. Kijk voor meer informatie ook op cpnb.nl of boekenfanfryslan.frl.