Frijwilligers Rennie Niezink, Zwaan Schiphof en Harmke Bylsma (flnr) yn Kimswert op paad foar de keatsferiening. Foto: Jacob van Essen

De Sutelaksjes zijn weer van start: het Friese boek huis aan huis!

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
21 september 2021
Kaatsvereniging De Helfrichs in Kimswerd en harmonie Concordia in Balk hadden de primeur. Daar gingen de eerste twee van een serie van zes Sutelaksjes in september en oktober van start. Vijfentwintig kruiwagens vol Friese boeken gingen huis aan huis de deuren langs om het Friese boek aan de man te brengen. De opbrengst in beide dorpen lag in totaal op meer dan €3.700,-.

Sutelaksje-coördinator Ferdinand de Jong is verheugd: “We zijn heel blij dat we na een verloren jaar het Friese boek weer huis aan huis kunnen brengen. Voor het geschreven Fries en voor de deelnemende verenigingen is het een effectieve manier van samenwerken. Friese boeken worden langs de deuren gebracht en de verenigingen houden er een knap zakcentje aan over.”

Voorzitter Rennie Niezink van kaatsvereniging De Helfrichs in Kimswerd was blij met de opbrengst: “We vieren volgend jaar ons 125-jarig jubileum, dus dan is dit een welkome aanvulling op de feestpot.”

Voor Annieke Voogd, bestuurdslid streekharmonie Concordia in Balk, was het alweer de derde keer dat ze een Sutelaksje organiseerden: “De Sutelaksje leeft in het dorp. Het is echt een sociaal gebeuren zo met de hele club. En het is een mooi extraatje voor de vereniging!”

De eerstvolgende Sutelaksjes staan gepland op 7 oktober in Jorwert, 8 oktober in Rottevalle, 16 oktober in Wergea, 20 oktober in Easterwierrum en 6 november in Pingjum.

Doe mee!
De Sutelaksje van Boeken fan Fryslân brengt het Friese boek huis aan huis in heel Fryslân. Verenigingen die een Sutelaksje organiseren, krijgen 25% van de omzet in hun clubkas gestort. Aanmelden kan via: www.sutelaksje.nl.

Boeken fan Fryslân zet zich in voor de lees- en verkoopbevordering van het Friese boek door de promotie en organisatie van verschillende projecten en activiteiten.