Leerlingen in het voortgezet onderwijs enthousiast maken om voor Fries als examenvak te kiezen. Dat is het uitgangspunt van de #dêromfrysk. Met hulp van bekende Friezen en een innovatieve inzet van digitale middelen worden de leerlingen aangesproken en uitgedaagd om na te denken over de keuze voor het vak Fries in de bovenbouw.

Waarom Fries?

Kiezen voor Fries kan verschillende redenen hebben. Het kan de taal van het hart zijn, waardoor een leerling er graag meer mee zou kunnen. Een andere reden kan het toekomstige beroep van de leerling zijn. Vooral in werkvelden als de zorg, communicatie en alle beroepen waarbij klantcontact voorop staat is het beheersen van meer talen een groot pluspunt. Wanneer het toekomstige beroep een plek heeft in onze provincie zal de leerling te maken krijgen met Friestalige klanten (maar ook cliënten en patiënten) en collega’s. Het vak Fries is ook meer dan alleen taal; het staat ook voor cultuur. Muziek, theater, verhalen, films en nog zoveel meer vallen daar allemaal onder.

Taalplan 2030

Provincie Fryslân werkt op dit moment, met een aantal partners, aan haar ambitie Taalplan 2030. Daarin wordt ervan uitgegaan dat alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Fryslân uiterlijk in 2030 het Fries op voldoende niveau aanbieden. Daar hoort bij dat het als examenvak gekozen kan worden.
#dêromfrysk steunt die ambitie. Een sterkere inzet van het vak op de basisschool betekent een betere houding tegenover en vaardigheid in het Fries op de middelbare school.
Door het kiezen voor Fries als bovenbouw- en examenvak stromen de leerlingen met een hoger niveau uit naar het mbo, hbo en de universiteit. Dat levert uiteindelijk jongeren op, die goed onderlegd en voorbereid de arbeidsmarkt in Fryslân in kan stappen.

Bekende Friezen

#dêromfrysk werkt door het gebruiken van sociale media en de functies van Google Assistant. In het laatste geval kan de leerlingen de opdracht “Hey Google, praat met een bekende Fries” aan zijn of haar mobiele telefoon geven, om daarna het gesprek aan te gaan met één van de bekende Friezen die meedoen aan de campagne. Zo vertelt Jesse van Wieren bijvoorbeeld dat hij Fries als examenvak had en dat echt als een kadootje ervoer. Elske DeWall geeft aan dat zij de meerwaarde van het Fries voelt en de liefde voor de taal deelt met haar zoontje. En zingen in het Fries maakt dat zij nog meer vanuit haar hart kan zingen.
Andere bekende Friezen die een bijdrage leveren zijn Tim Douwsma, Habtamu de Hoop, Ritse de Jong, Johannes Rypma, Hieke de Jong en Jennifer de Vries.

De campagne

De campagne rondom #dêromfrysk vond plaats februari 2021 en was een samenwerking tussen de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân. Veel mensen, waaronder een groot aantal leerlingen, zijn daarmee bereikt. Er zijn reportages geweest op Omrop Fryslân en bij Shownieuws, interviews op diverse radiozenders en natuurlijk aandacht in papieren en digitale kranten.

Lees hier meer over het succes van de campagne

Bekijk hieronder de playlist met alle videos van de campagne.