Doe mee met SjONG junior!

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
10 februari 2022
Taal- en kunstorganisaties in Fryslân slaan de handen in één en zetten vanaf 8 februari een kant en klare muziekles voor basisscholen klaar. Waarom? Omdat na alle lockdowns het groepsproces aandacht nodig heeft op school. Bovendien hebben zingen, muziek maken en meertaligheid positieve cognitieve effecten. De muziekles wordt gratis aangeboden door SjONG junior, het Friese songfestival voor basisscholen.

De muziekles kan los gedaan worden, maar door het resultaat van de les in te sturen kunnen scholen zich tegelijkertijd ook plaatsen voor de grote finale van SjONG junior in De Lawei in Drachten. De 8 scholen die zich plaatsen maken onder leiding van Raynaud Ritsma en andere professionele muzikanten een eigen lied. Dat proces wordt geregisseerd door Omrop Fryslân Tsjil en is te zien in de serie die vanaf april te zien is. De muziekles is nu online te volgen via www.sjong.frl en insturen voor SjONG junior kan tot en met 11 maart.

In ons land, en dus ook in Fryslân, wordt veel gezongen. In verschillende vormen, maar ook in verschillende talen. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, is het niet vanzelfsprekend dat kinderen op de basisschool leren zingen of in de vrije tijd in een band of koor. Al helemaal niet als het gaat om de eigen taal, het Fries. SjONG junior springt hierop in met deze kant en klare muziekles én het songfestival voor basisscholen. De vakken muziek en Fries kunnen zo geïntegreerd worden op school.

SjONG en SjONG junior
SjONG junior heette eerder Sjongfestival en was het songfestival voor Friese basisscholen. Dat is het nog steeds, maar het is uitgebreid met een muziekles, professionele hulp van muzikanten en programma’s. Het heet nu SjONG junior. SjONG, de zing contest voor voortgezet onderwijs, en Sjongfestival slaan dus de handen in één. Dit jaar vindt SjONG junior plaats, komend jaar SjONG. SjONG junior is een initiatief van Afûk, Keunstwurk, Cedin en Omrop Fryslân. Het wordt uitgevoerd onder de paraplu van Taalplan Frysk en Méér Muziek in de Klas. Meer informatie is te vinden op www.sjong.frl.