Foto: Istock

Dokter, kan het ook in het Fries?

Over het Fries
4 juli 2022
Een gesprek bij de dokter in het ziekenhuis is voor veel mensen spannend. Vooral wanneer je onzeker bent en emoties een rol spelen is het soms lastig om alle informatie ter plaatse op te slaan en te verwerken. Het Leeuwarder bedrijf Indiveo ontwikkelt voor onder andere de Friese ziekenhuizen patiënteninformatie in de vorm van animaties die de patiënt per e-mail krijgt toegestuurd. Patiënten krijgen de informatie op die manier stap-voor-stap uitgelegd in beeld en geluid. En dat kan dus ook in de 'memmetaal'.

De Afûk werkt met Indiveo aan een Friese voice-over voor een groot aantal animaties die in alle Friese ziekenhuizen beschikbaar komen. ’In emotionele situaties valt men graag terug op de moedertaal’ licht Ralph Koppers, één van de initiatiefnemers van Indiveo en longarts in het MCL toe; ‘Het was dus een logische stap om een Friese versie te ontwikkelen. Mensen begrijpen de informatie in de eigen taal beter, en het is, op een of andere manier, minder bedreigend.’

Vanaf deze herfst krijgen patiënten in de Friese ziekenhuizen op een aantal afdelingen de patiënteninformatie in zowel het Fries als het Nederlands aangeboden. Naast de patiënteninformatie is er in die periode ook aandacht voor het belang van het gebruiken van de eigen taal in de ziekenhuizen. Douwkje Douma, projectcoördinator Frysk yn ’e soarch bij de Afûk licht toe: ‘It brûken fan de eigen taal soarget foar mear fertrouwen en ferbining tusken soarchfreger en soarchferliener. Dêrom komme wy mei in oantal aksjes en oanbod spesjaal foar de soarchferlieners yn de Fryske sikehûzen.’

Kijk ook friesindezorg.frl.