Foto: sirkwy.frl, © Marcel Hectors

Douwe Tammingapriis 2022 voor Paul van Dijk

Boeken fan Fryslan Over het Fries
3 mei 2022
Wij feliciteren Paul van Dijk met het winnen van de D. A. Tammingapriis! Hij ontvangt de prijs voor zijn dichtbundel ‘Famke fan snie’, in 2018 verschenen bij uitgeverij Afûk. De D. A. Tammingapriis, in 2014 ingesteld door de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) en 3000 euro groot, is een meerjarige prijs bestemd voor het beste literaire debuut. De prijs wordt om en om toegekend voor proza en poëzie. De jury, bestaande uit Teake Oppewal, Janneke Spoelstra en Geart Tigchelaar, koos ‘Famke fan snie’ uit de twaalf poëziedebuten die tussen 2017 en 2021 zijn verschenen.

‘Famke fan snie’ heeft als centraal thema het verlies van een klein, teer meisje en is opgezet als een symfonie in drie delen, lopend van mineur naar majeur. Met originele en fantasierijke beelden neemt de dichter de lezer mee. Wat de bundel volgens de jury ook bijzonder maakt is dat de dichter door verwijzingen naar kunstuitingen in muziek, literatuur en schilderkunst zijn werk ‘verknoopt’ met dat van eerdere kunstbroeders en -zusters en zo iets van hun geest in zijn teksten brengt. Paul van Dijk (1981) is leraar Engels en won eerder twee keer een Rely Jorritsmapriis voor een vers. De D. A. Tammingapriis wordt op 10 juni uitgereikt bij Tresoar.