Foto: Tresoar, Haye Bijlstra

Dr. Obe Postmapriis 2020 voor Jan Popkema met “It parfum”

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
14 oktober 2020
De dr. Obe Postmapriis 2020 is toegekend aan Jan Popkema voor zijn Friestalige vertaling van Das Parfum van de Duitse auteur Patrick Süskind. De prijs wordt op 19 november uitgereikt in samenwerking het festival Explore the North. De uitreiking zal plaatsvinden onder de dan geldende coronamaatregelen.

Jan Popkema (1942) is frisist en neerlandicus. Hij werkte onder andere bij de lerarenopleiding Fries en Nederlands in Leeuwarden en was lexicograaf bij de Fryske Akademy. Daarnaast heeft hij literair werk van bijvoorbeeld Gysbert Japicx vertaald en Friese leermiddelen geschreven. De Friese vertaling van Das Parfum verscheen in 2018 bij uitgever Regaad.

De adviescommissie van de dr. Obe Postmapriis bestond uit Cees van Mourik (voorzitter), Cilla Geurtsen en Rein Smilde. De commissie schrijft over It parfum: “Men voelt de emotie, ruikt de stank, maar ook de verscheidenheid aan geuren en men zit in het hoofd van de moordenaar van Marianne. Een hele rijke vertaling en een prachtige prestatie”.

Das Parfum
Das Parfum is het bekendste boek van Patrick Süskind (1949). Het Fries is de 55e taal waarin het boek is vertaald. Het gaat over de massamoordenaar Jean-Baptiste Grenouille, die het ultieme parfum wil samenstellen. Het verhaal speelt zich af in het Franse rijk in de achttiende eeuw, waar het stinkt. Grenouille raakt verzeild in een parfumerie en leert daar parfum te maken. Hij heeft zelf geen lichaamsgeur, maar de geur van jonge vrouwen fascineert hem. Hij vermoordt hen en met behulp van parfumerietechnieken neemt hij hun lichaamsgeur af en maakt daarmee het, in zijn ogen, perfecte parfum.

Uitreiking in samenwerking met Explore the North
De prijs wordt door gedeputeerde Sietske Poepjes uitgereikt op 19 november in samenwerking met festival Explore the North. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000 en een oorkonde. In verband met de coronamaatregelen kan maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij de uitreiking. Er zal een livestream beschikbaar zijn.

Over de prijs
De dr. Obe Postmapriis 2020 is bestemd voor vertalingen van en naar het Fries uit de periode 2016 – 2019. De provinciale literaire prijs wordt uitgereikt namens de provincie Fryslân en de organisatie van de prijs is in handen van Tresoar. De prijs is vernoemd naar dichter Obe Postma (1868 – 1963), die zelf Friese vertalingen heeft gemaakt uit onder andere het Duits en Amerikaans. Meer informatie over de prijs staat op de website over de provinciale prijzen van de provincie. Informatie over eerdere winnaars is te vinden op de website van Sirkwy.

Het boek is natuurlijk te koop bij de Afûk Fryske boek- en kadowinkel en in de webshop van de Afûk.