Foto: argyf Tialda Hoogeveen

Eerste Friese jeugdroman Tialda Hoogeveen

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
19 januari 2021
Van de Friese schrijfster Tialda Hoogeveen, op dit moment succesvol met ‘De geur van hooi’, is bij uitgeverij Afûk haar eerste fictieboek ‘Wurden fan Timo’ verschenen. ‘Wurden fan Timo’ is bovendien haar debuut in het Fries én haar eerste boek in de categorie ‘young adult’. Haar idee voor een boek over een gezinsdrama waarbij de puberzoon omkomt bij een verkeersongeluk bleek naadloos aan te sluiten bij leesbevorderingsproject LêsNo van Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen.

In de treffend geschreven roman, geschikt voor 12+, staat het meisje Nanne centraal. Zij verliest haar oudere broer Timo bij een verkeersongeluk; door zijn mobieltje ziet hij al fietsend een vrachtwagen over het hoofd. Hoogeveen: “Ik woe in ferhaal skriuwe oer hoe’t it foar in suske is om har broer te ferliezen. Dat hy dea giet wylst sy midden yn de wrakseling sit om stappen te setten rjochting folwoeksenheid. In oantal jierren lyn barde dit in strjitte by my fierderop by in famylje. Ik ha my altyd ôffrege: hoe wie dat foar it suske? Ik ha ‘Wurden fan Timo’ dêrom skreaun út it perspektyf fan in famke wei.”

Naast rouwverwerking speelt muziek in het boek een voorname rol. Nanne trekt zich terug in de muziek omdat ze denkt dat haar ouders te verdrietig zijn om zich bezig te houden met haar vraagstukken als het kiezen van een vervolgopleiding. En ook omdat het tijdens het pianospelen soms net voelt alsof Timo – waarmee ze altijd muziek maakte – nog bij haar is.

Boek centraal bij LêsNo
In de eerste maanden van 2021 gaan ruim dertig middelbare scholen met meer dan 4.000 brugklasleerlingen tijdens lessen Frysk aan de slag met ‘Wurden fan Timo’. Ze konden de boeken in het najaar van 2020 bestellen, inclusief uitgebreid lesmateriaal. Op lesno.nl staat een audio-meeleesversie, die het lezen van het Fries vergemakkelijkt.

Song ‘Yn dyn ljocht’
Voor het project is daarnaast Jon Allen’s nummer ‘In your light’ door Jelle Bangma vertaald naar het Fries. Het is gespeeld, gezongen en opgenomen door Sytse Broersma (De Kast) en zijn dochter Lotte. Lotte Broersma brengt het nummer uit als single.

Het ePub-bestand van het eerste hoofdstuk, de meeleesversie van het complete boek en de meezingversie van de song vind je hier: https://lesno.nl/wurden-fan-timo-2021/.

‘Wurden fan Timo’ is het zevende LêsNo-boek. LêsNo is het leesbevorderingsproject Frysk waarbij Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen met steun van de provincie Fryslân jaarlijks een nieuw Fries boek met educatiemateriaal ontwikkelen voor brugklassen. Het boek ‘Wurden fan Timo’ is vanaf nu verkrijgbaar bij de Afûk. Het lied is te vinden op YouTube en Spotify.