Provinciale vaksectie Fries roept ‘Grutte Fryske Wurkstikpriis’ in het leven

Leren & onderwijs Over het Fries
6 december 2021
De beroepsvereniging voor docenten Fries in het voortgezet -, beroeps - en hoger onderwijs heeft de ‘Grutte Fryske Wurkstikpriis’ in het leven geroepen. Leerlingen en studenten die hun (eind)werkstuk in het Fries of over het Fries en Fryslân maken, kunnen met dat werkstuk een geldbedrag winnen van 200 of 100 euro.

Dat wurkstuk mag letterljk alles zijn, van practische opdracht tot proefielwerkstuk, van een opdracht in de les tot de afstudeeropdracht. De provinciale vaksectie Fries VLLT (Vereniging Leraren Levende Talen) heeft de prijs in het leven geroepen om leerlingen in het voortgezet onderwijs en studentenn in het beroeps- en hoger onderwijs te stimuleren om met het Fries en Fryslân aan de slag te gaan.

De werkstukprijs moet stimuleren dat leerlingen en studenten zich verdiepen in allerlei interessante Friese onderwerpen. Zo worden zij wellicht ook nieuwsgierig naar het schoolvak Fries.

De prijs wordt ieder jaar opnieuw uitgereikt aan de beste werkstukken die door een professionele jury zijn geselecteerd en beoordeeld. Meedoen kan in twee categorieën: voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) en beroeps- en hoger onderwijs (MBO, HBO en WO). De werkstukken moeten voor 30 mei 2022 door de docent zijn ingezonden aan babs.gezelle.meerburg@nhlstenden.nl.

Download hier de flyer met meer informatie over de Grutte Fryske Wurkstikpriis.