Verschenen bij de Afûk: Leeuwarden gezien door W.H. Kuipers

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
26 november 2019
Wiebren Hendrik Kuipers (1918-1988) was in de jaren vijftig van de vorige eeuw de eerste betaalde voorlichtingsambtenaar van de gemeente Leeuwarden. Mede uit hoofde van die functie heeft W.H. Kuipers in de loop der jaren de stad vastgelegd op duizenden foto’s.

De foto’s geven een prachtig beeld van de gestage veranderingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Momenteel is de fotocollectie te bewonderen in het HCL. De Afûk maakte van de historische foto’s een fotoboek, die nu in de winkel ligt.

Op de honderdste geboortedag van zijn vader, 16 augustus 2018, droeg zoon Herry Kuipers de ongeveer tweeduizend negatieven officieel over aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De collectie is een mooie aanvulling op eerdere verzamelingen van W.H. Kuipers oud-collega’s Bas den Oudsten, Dick van der Heijde, Fenno Schoustra, Sjoerd Andringa, Piter Doele en Paul Janssen, die de afgelopen jaren aan het HCL zijn geschonken.

De fototentoonstelling in het HCL is nog tot januari 2020 te zien en het boek ligt vanaf vandaag in de boekwinkel.