Foto: iStock

Vrijwilligers gezocht voor inspreken Friese zinnen

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
9 oktober 2020
Inwoners van Fryslân en Friezen om utens hebben met elkaar al 29 uur aan Friese zinnen ingesproken voor het project Mozilla Common Voice. Apps op de telefoon zijn steeds vaker aan te sturen met spraak. Dat kan vaak in het Engels of Nederlands maar niet in het Fries. Het project Mozilla Common Voice moet daar verandering in gaan brengen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Ek foar de Fryske taal is it wichtich om mei te dwaan yn de digitale wrâld. Frysk type op de telefoan kin al mei handige apps lykas Gboard of Swiftkey. Mar hoe moai soe it wêze as wy aanst gewoan Frysk prate kinne tsjin Google Home of Siri?”

voice.mozilla.frl
Friessprekende burgers kunnen online zinnen inspreken op de website: voice.mozilla.frl. Dat kan simpel via zowel de telefoon, tablet of computer. Verschillen in regionale uitspraak zijn geen probleem. Dat is juist belangrijk bij het opbouwen van de dataset. Zo is het ook belangrijk dat er zowel mannen- als vrouwenstemmen worden opgenomen.

Het doel is om uiteindelijk zo’n 300 uur gesproken Fries te verzamelen. Met deze dataset kan bijvoorbeeld een technologiebedrijf spraakgestuurde toepassingen maken voor de Friese taal. De provincie werkt voor dit project samen met de Afûk, Bibliotheken Fryslân, Fryske Akademy, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar.