Frysk/Bildtsk Boekje ‘Sipke op ’t Kaatsfeld’ presintearre yn Keatsmuseum Frjentsjer.

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
17 juni 2024
Op donderdag 13 juni is in het Kaatsmuseum het speciale, tweetalige boekje Sipke op ’t Kaatsfeld in het Fries en Bildts gepresenteerd. Het origineel, geschreven door Lida Dijkstra is speciaal voor het project Waadzinnig vertaald naar het Bildts. Waadzinnig is het Cultuurnetwerk van de gemeente Waadhoeke. Het eerste exemplaar is overhandigd door de huidige, tweevoudig koning van de P.C. Tjisse Steenstra aan Gerard de Jong van Gemeente Waadhoeke. Alle leerlingen die een bezoek gebracht hebben aan het museum zullen een exemplaar van het boekje ontvangen.

Leerlingen van 13 basisscholen uit de gemeente Waadhoeke hebben in de afgelopen weken in het kader van Waadzinnig een bezoek gebracht aan het Kaatsmuseum in Franeker. Ze werden hierbij begeleid door studenten van de opleidingen Onderwijsassistent/Pedagogisch medewerker in het museum en studenten van het CIOS voor een kaatstraining op het Sjûkelân. Voorafgaand aan het bezoek aan het Kaatsmesuem heeft Binne Reitsma van Tresoar op de scholen een educatief programma verzorgd.

Het verbinden van het kaatsmuseum, de opleidingen, gemeente Waadhoeke en Tresoar is tot stand gekomen vanuit de samenwerking ‘Wy binne mbû’ van Firda, Aeres en de Afûk. Die samenwerking heeft als doel de de positie van het Fries (en de regiotalen) in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken. was ook de wens om het Bildts een plek te geven in dit project. Dit boekje maakt daarin een mooie verbinding tussen de eigen taal en sport/cultuur in de regio.

Kaatsen hoort bij deuze regio en bij gemeente Waadhoeke. ‘t Kaatsmuseum richt him niet alleen op de history fan ‘t kaatsen, mar wil jùst de kines anspreke en enthoesjast make foor de sport. Der hoort ‘t Bildts as taal ok bij.” – Gerard de Jong, Meertaligheidscoördinator gemeente Waadhoeke.

‘Sipke op ’t Keatsfeld’ is een beperkte uitgave van het eerder verschenen Gouden Boekje; ‘Sipke op it keatsfjild’ van uitgeverij Rubinstein en zal niet in de reguliere verkoop komen, Stichting Bildts Aigene heeft het boekje in het Biltsk vertaald. Het Frysk-Nederlanse boekje uit de Sipke-serie is wel te koop via de boekhandels.

Op de foto v.l.n.r. Lida Dijkstra (auteur), Miranda Popken (Seewyn), Jan Douwes (Afûk), Gerard de Jong (gemeente Waadhoeke), Tsjisse Steenstra (Kening fan de P.C.).
Foto: Henk Bootsma.