Foto: Hindrik Sijens, Fryske Akademy

Frysk Diktee verplaatst naar 16 juni 2020

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
2 april 2020
In verband met het heersende coronavirus kunnen er tot 1 juni a.s. geen evenementen worden gehouden in Nederland. Daarom gaan het 'Grut Frysk Diktee' en het 'Lyts Frysk Diktee' op 21 april niet door.

Het Grut Frysk Diktee wordt verplaatst naar 16 juni. Of het dictee dan ook écht door kan gaan, hangt af van de dan geldende maatregelen met betrekkint tot het virus.

Het Lyts Frysk Diktee komt dit jaar te vervallen en wordt weer gehouden in 2021. Dat is besloten omdat de scholen zich dit schooljaar niet meer goed kunnen voorbereiden op de finale.

Organisatie
De organisatie van het dictee is in handen van de Afûk, Cedin Expertisecentrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en Provinsje Fryslân. Volg de Facebookpagina van het Grut Frysk Diktee https://www.facebook.com/fryskdiktee/ voor het laatste nieuws of kijk op de website www.fryskdiktee.nl.