Fryske boekekasten pleatst by Firda yn Snits en Drachten

Leren & onderwijs
8 juli 2024
Afgelopen week zijn op twee locaties van Virda boekenkasten geplaatst vol met Friese boeken en materialen. De inhoud van de kasten is afgestemd op de opleidingen, de studenten kunnen het materiaal gebruiken bij de opleiding en de beroepspraktijk.

Op de locatie Sneek is de boekenkast in ontvangst genomen door docent en ambassadeur Fries, Igle van der Meulen. Op locatie Firda Drachten is met de studenten van de opleiding Onderwijsassistent / Pedagogisch Medewerker de kast gevuld met de Friese materialen.

Freerk Steendam: “De boekenkasten zijn een mooie uitwerking van de verschillende instellingen en opleidingen en laten zien dat het samenwerken met verschillende partijen kan leiden tot kansen voor het Fries, waarbij het passend is in de beroepskontext van de studenten”.

De boekenkasten zijn bedacht en gemaakt door een student van de opleiding Creatief Vakman in samenwerking met en onder begeleiding van interieurontwerper Sibe Jan Kramer. Het boekenkastenproject wordt gerealiseerd door Wy binne mbû, een samenwerkingsverband tussen Aeres, Firda en Afûk. Samen hebben wij als doel om de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs te versterken.

Op de foto: studenten met: Renate Nouta, Rian Boonstra, Freerk Steendam en Karin Boonstra, ambassadeur Fries bij Firda Drachten.