Gedicht Dichter van Fryslân te lezen vanuit de lucht

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
25 april 2020
Nyk de Vries schreef als Dichter van Fryslân voor het project ‘Fryslân fan Boppen’ een gedicht dat over de stranden van de vier Friese Waddeneilanden te lezen was. De bewoners van de eilanden schreven op alle vier Waddeneilanden een strofe uit op het strand.

Anne en Arie

Vannacht in een droom
ben ik het strand opgegaan

Vannacht eindelijk een voet
buiten dat stille tehuis

Vannacht op het strand
stond mijn SOS er zomaar:

Wanneer Anne kan ik weer
bij je kruipen?

Lees meer over het project ‘Fryslân fan Boppen’ en de Dichter fan Fryslân op www.dichterfanfryslan.nl.