Foto: iStock

‘Grutsk op Greidefûgels’ winnaar Friese reclameprijs 2018

Over het Fries Vrije tijd
22 juli 2019
De reclamespot 'Grutsk op Greidefûgels' is de beste Friese reclame van 2018. De reclame is gemaakt door Merlin Producties in opdracht van een collectief van boer- en natuurorganisaties om boeren er op te wijzen goed op de weidevogels te passen.

Naast ‘Grutsk op Greidefûgels’ waren er nog twee andere reclames genomineerd, ‘Wy hâlde fan netsjes’ van Aquacell en ‘De fytsesaak fan Joop Zandberg’. ‘Grutsk op Greidefûgels’ heeft 75% van de stemmen gekregen.

De reclameprijs heeft als doel om het gebruiken van de Friese taal in reclame-uitingen te stimuleren. De prijs is een initiatief van de Ried fan de Fryske Beweging.