Foto: Fryske Akademy

Hoogleraarschap voor Hans Van de Velde

Over het Fries
7 mei 2019
Hans Van de Velde (1969), sociolinguïstisch onderzoeker aan de Fryske Akademy, is met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht. Het gaat om een reguliere leerstoel sociolinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de taalvariëteiten in Fryslân. 

Sinds eind 2014 is Van de Velde senior onderzoeker sociolinguïstiek bij de Fryske Akademy, waar hij ook lid is van het managementteam. Daarvoor was hij van 2002 tot 2014 docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Met deze leerstoel bij de afdeling Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) van de Utrechtse universiteit zal Van de Velde een nieuwe benadering ontwikkelen voor het onderzoek naar taalvariatie en taalverandering en daarbij gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten en taaldatabanken die aan de Fryske Akademy zijn ontwikkeld. Een bijzondere focus ligt op de taalvariëteiten in Fryslân – Fries, Nederlands, Nedersaksisch en Fries-Nederlandse mengtalen. Op onderwijsgebied zal hij onder meer colleges geven en studenten en promovendi begeleiden.

De leerstoel is mede mogelijk gemaakt met steun van de stichting Frysk Akademyfûns, die met de leerstoel het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot de taalsituatie in Fryslän wil versterken.