Foto: Douwe Jense

It Deiboek van Janny van der Molen bekroond met een White Raven

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
8 oktober 2020
Het door de Afûk uitgegeven boek van Janny van der Molen is een van de White Ravens op de jaarlijkse lijst van de Internationale Jugendbibliothek München. De White Ravens zijn aanbevelingen voor bijzondere boeken uit de wereld van de internationale kinder- en jeugdliteratuur. In totaal hebben negen Nederlandstalige boeken en een Friestalig boek een White Raven gekregen. It Deiboek is daarmee het enige Friese boek op de lijst.

Schrijfster Janny van der Molen is erg blij met het nieuws: “It Deiboek is skreaun yn it kader fan it Domela-jier 2019. Domela is in Fryske held, in Nederlânske held mar wie eartiids absolút ek in grutte namme ûnder sosjalisten yn Europa. Haadpersoan Geertsje Kleefstra wie ek Frysk, Nederlânsk en in wrâldboarger. Dizze ynternasjonale erkenning is faaks dêrom in hiel passend earbetoan oan dizze twa fjochters dêr’t wy hjoed de dei noch in soad oan te tankjen hawwe.”

It Deiboek is een tweetalig verhaal over een Fries meisje van toen en een ‘Hollandse’ jongen van nu: wat hebben die met elkaar te maken? Wat is er aan de hand met een schilderij en welke rol speelt het dagboek van Jehannes de Groot? Een (voor een deel echt gebeurd) verhaal over strijd, moed én echte vriendschap.

Met de aanbeveling van It Deiboek is het nog niet klaar voor Fryslân en voornamelijk voor De Knipe, ook het boek Het beest met de kracht van tien paarden van onze Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra staat op de lijst. Nadat het boek eerder al genomineerd werd voor de Boekenleeuw en de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, is het nu ook een van de White Ravens.

Alle White Ravens zijn opgenomen in een catalogus, die is hier online te vinden.