Foto © Tryntsje Nauta

Het Fries verweven met andere schoolvakken? Dat doe je met Spoar 8

Leren & onderwijs Over het Fries
1 oktober 2020
'Het Fries moet verweven zijn met andere schoolvakken', dat is de kop van het artikel in het Friesch Dagblad vandaag naar aanleiding van een digitaal symposium van docenten en andere deskundigen op het gebied van onderwijskunde en beleid dat gisteren plaatsvond. Het moet normaal worden om ook bij andere vakken het Fries te gebruiken en niet alleen bij het schoolvak Fries.

Lees hier het hele artikel.

Doch mear mei Spoar 8, de digitale methode Fries voor het basisonderwijs
Dat verbinden van het Fries met andere vakken kun je overigens nu al doen met de digitale lesmethode voor het basisonderwijs Spoar 8. Aansluiten bij thema’s in de klas is het uitgangspunt van die methode. Bijvoorbeeld ‘Taalaktiviteiten‘, ‘Projekten‘ en de losse Friese lesmaterialen uit de ‘Temateek‘ zijn methode-onderdelen die leerkrachten daarbij helpen. Door het Fries te combineren met actuele thema’s en andere vakken, leren kinderen de Friese taal op een betekenisvolle manier.