Habtamu de Hoop skriuwt it Frysk diktee 2022, foto: Julian Kock

‘It Grut Frysk Diktee’ terug met een nieuwe editie

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
28 maart 2022
Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. 'It Grut Frysk Diktee' is weer terug met een nieuwe editie. Dat is voor het eerst sinds 'It Grut Frysk Diktee' in 2018 op het Oldehoofsterkerkhof, met een recordaantal deelnemers. Op dinsdag 17 mei wordt 'It Grut Frysk Diktee' weer als vanouds gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf vandaag via het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl.

Politicus Habtamu de Hoop schrijft dit jaar de dicteetekst, die als thema ‘sport’ heeft. ‘’Ik fyn ‘t in geweldige ear dat ik it diktee skriuwe mei. Ik fyn it hiel belangryk foar it befoarderjen fan it Frysk en it is moai dat ik sa dêr in bydrage oan leverje kin’’, zegt de politicus.

Omrop Fryslân zorgt ook deze keer weer voor de registratie en uitzending van het dictee. Die is op woensdag 18 mei.

Kwalificatiediktee
Mensen die op 17  mei mee willen doen aan ‘It Grut Frysk Diktee’, moeten zich hiervoor kwalificeren. Vanaf 28 maart tot en met 24 april kunnen mensen online meedoen aan het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl. De beste 15 deelnemers mogen meedoen aan ‘It Grut Frysk Diktee’.

Organisatie
‘It Grut Frysk Diktee’ wordt georganiseerd door de Afûk, het Centrum Meertaligheid van Cedin, de Fryske Akademy, de Provinsje Fryslân en Omrop Fryslân. Meer informatie over ‘It Grut Frysk Diktee’ is te vinden op www.fryskdiktee.nl.