Foto: Boeken fan Fryslân

‘It Skriuwersboun’ presenteert plan voor betere beloning en promotie Friese schrijvers

Boeken fan Fryslan Over het Fries
8 april 2022
Schrijvers van Friese boeken moeten beter worden betaald voor het werk dat ze doen. It Skriuwersboun presenteerde gisteren bij Tresoar een plan met aanbevelingen voor schrijvers, Friese media, uitgevers, boekverkopers, de organisatie Boeken fan Fryslân en de provincie. 'It skriuwen fan in Frysk boek is gjin keunstke, mar in keunst. En dat hoecht net fergees te wêzen', zo zei voorzitter Willem Verf gisteren bij de presentatie.

In het rapport staan adviezen over minimum-tarieven voor optredens en werk in opdracht, de aanbeveling om 50% van de royalties als voorschot op te nemen in het contract met de uitgever en Boeken fan Fryslân te versterken door betere en meer promotie te maken voor de Friese literatuur door jaarlijks een aantal ‘spearpuntboeken’ zo groot mogelijk in het publieke domein te promoten.

Het volledige eindrapport vind je hier.

‘It Skriuwersboun’ zal nu eerst in gesprek gaan met de provincie Fryslân.