©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Karavaan van de Vriendschap trekt heel Friesland door

Vrije tijd
10 september 2021
Vanaf 10 september is de Karavaan van de Vriendschap weer on tour.Na in 2020 alle stadswijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden te hebben bezocht wil Simon Vuyk, initiatiefnemer van de Karavaan, vanaf nu de rest van Friesland op zijn bakfiets bezoeken. Hij fietst samen met oa troubadour Bruno Rummler, en de danseressen Colinda Zandberg en Annalies Muurling elke eerste vrijdag van de maand door de provincie. Onderweg staat vriendschap centraal. Spontane ontmoetingen worden afgewisseld met bezoekjes aan ouderencentra, buurthuizen of locaties met kinderen als antwoord op eenzaamheid in de samenleving.Verhalen van vriendschap worden vastgelegd door de Afûk en meegenomen de wijde wereld in. Speciaal gehaakte Bloemetjes van de Vriendschap worden doorgegeven.

Vrijdag 10 september start de eerste etappe om 9.15 uur met een rariteitenoptocht door basisschoolkinderen, die als een lange stoet aan de bewoners van Woon Zorg Centrum Foswert in Ferwert voorbij zal trekken. De Karavaan zal via Hegebeintum, Ginnum, Reitsum en Lichtaard, in Raard arriveren. Daar zal wethouder Jouke Douwe de Vries rond 14.00 uur samen met Bruno Rummler hét lied van de Karavaan van de Vriendschap (een speciale Friese versie van Happy Together van The Turtles) aanheffen en het pact van de vriendschap ondertekenen namens de gemeente Noardeast-Fryslân.

Rond 15.30 uur arriveert de Karavaan van de Vriendschap in Dokkum. It skûtsje Ebenhaëzer is het podium voor de verhalenverteller Simon Vuyk, de dichter Akke Brouwer, afgewisseld met muziek van Bruno Rummler, en een feestelijke muzikale bijdrage van de koren It Hynstewaed koor en Wad’n koor.

Lees over en/of beluister hier het interview met Simon Vuyk op Omrop Fryslân.

Tweede etappe
De tweede etappe start op 1 oktober in De Westereen, gemeente Dantumadiel, en eindigt in de streek Trynwâlden, bij Oentsjerk in Tytsjerksteradiel. In De Westereen gaan kinderen van de basisschool en medewerkers van Talant aan de slag met het oppimpen van  het dorpsplein: met z’n allen gaan ze de afvalbakken in hippe kleuren schilderen. In De Westereen en in de Trynwâlden zal het Vriendschapspact door een afvaardiging van de colleges van B&W van Dantumadiel en Tytsjerksteradiel ondertekend worden.

Derde etappe
De derde etappe begint in Tytsjerksteradiel en gaat op 5 november naar Achtkarspelen.