Keimpe & Tomke – Wolkom op ús skoalle!

Leren & onderwijs
20 januari 2022
De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool is een grote en spannende stap voor vierjarigen. Daarom ontwikkelde het onderwijsteam van de Afûk een zogenoemd 'overgangsboekje': Keimpe & Tomke – Wolkom by ús op skoalle! Het kan door basisscholen als cadeautje worden meegegeven aan kinderen die voor het eerst naar school gaan. Het boekje is een product van Taalplan Frysk en heeft als doel te zorgen voor een verbinding tussen het Fries tijdens de voorschoolse periode (Tomke) en het Fries in het primair onderwijs (Keimpe de Krokodil). Het boekje zal voor het schooljaar 2022-2023 voor alle basisscholen in Friesland beschikbaar zijn.

In het boekje staat een mooi verhaaltje over Tomke die een dag mag ‘wennen’ op school. Hij wordt daar welkom geheten door de kinderen die ook een rol spelen in de verhaaltjes van Keimpe de Krokodil. Naast het verhaaltje zijn ook spelletjes en een zoekplaat in het boekje opgenomen en wordt informatie gegeven over de meertalige ontwikkeling van kinderen. Ook kunnen ouders op de ‘uitscheurkaart’ wat opschrijven over hun kind voor de nieuwe juf/meester. Voor in het boekje is ruimte voor een kort welkomstwoordje of foto van de school.

Beschikbaar in het nieuwe schooljaar
Tot de zomervakantie geldt een uitprobeer-fase waarin een beperkt aantal scholen met een kleine, eerste oplage van 200 stuks proefdraaien. Voor het nieuwe schooljaar (2022-2023) zal een tweede druk verschijnen, waarin de feedback van de deelnemende scholen in verwerkt is. Het boekje is dan voor alle scholen te bestellen in de webshop van de Afûk.