Foto: Istock

Korona of koroana? Fryske Akademy publiceert Friese coronawoordenlijst

Over het Fries Vrije tijd
3 april 2020
De Fryske Akademy heeft een woordenlijst opgesteld met frequente woorden die te maken hebben met de corona-uitbraak. De lijst wil advies geven over de schrijfwijze van de nieuwe woorden die in verband met de coronacrisis ontstaan zijn. De woorden in de lijst zijn gespeld volgens de regels die Provincie Fryslân in 2015 heeft vastgesteld.

De lijst geeft voor het Fries het advies om corona in het Fries koroana te schrijven, omdat de lange oo  in een lettergreep waar de klemtoon op valt al gauw als oa wordt uitgesproken en daarom ook met oa wordt geschreven. De schrijfwijze koroana sluit als zodanig aan bij de spelling van woorden als soan (zoon), gewoan (gewoon), ammoanium (ammonium), begoania (begonia).

Woordenlijst en toelichting
De ‘koroanawurdlist’ (coronawoordenlijst) en een nadere – Friestalige – toelichting staan hier: https://www.fryske-akademy.nl/koroanawurdlist. De lijst wordt als het nodig is, geregeld geactualiseerd.