© foto Hoge Noorden / Jacob van Essen

Cursussen Fries van de Afûk gaan weer van start

Leren & onderwijs Over het Fries Vrije tijd
31 augustus 2021
Corona zette het afgelopen cursusjaar ook een dikke streep door de geplande cursussen Fries van de Afûk. Gewoonlijk verwelkomt de organisatie zo’n 1000 cursisten per jaar. Het grootste deel daarvan volgt een van de groepscursussen die op diverse locaties door de hele provincie worden georganiseerd. Dat was het afgelopen jaar niet of maar beperkt mogelijk. Maar vanaf eind september start de Afûk weer met een nieuw cursusjaar.

Door corona verliep het afgelopen cursusjaar anders dan anders voor de Afûk. Vooral voor de groepscursussen op locatie hadden de coronamaatregelen consequenties. Cursussen moesten worden afgezegd of op aangepaste wijze worden gegeven. Zo werd de mogelijkheid om online een cursus te volgen aan het cursusaanbod toegevoegd. Voor het komende cursusseizoen lijken de sterren gunstig te staan. De Afûk gaat ervan uit dat zij, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen, de komende periode haar cursisten (ook) weer ‘gewoon’ in groepen op locatie kan verwelkomen.

Naast het bestaande, brede aanbod van cursussen – in groepsverband of schriftelijk – om de Friese taal te leren verstaan, spreken of schrijven, blijft het ook mogelijk om online een cursus Fries verstaan of Frysk skriuwen te volgen. Voor mensen die, om wat voor reden dan ook, niet in een groep op locatie kunnen of willen deelnemen, is dat een heel mooie manier om toch met een groep en onder begeleiding van een docent een cursus te volgen.

Meer informatie over het cursusaanbod van de Afûk is te vinden op de website kursus.afuk.frl.