Cursussen Fries voor ambtenaren gemeente Heerenveen

Leren & onderwijs Over het Fries Op het werk
28 januari 2019
'Praat mar Frysk! Mear as 50 meiwurkers fan @Heerenveen binne dwaande mei in kursus Frysk. Ferstean, prate of skriuwe, mar krekt wêr’t se it measte oan hawwe. Jo kinne tenei noch faker yn de memmetaal by ús terjochte!' Zo twittert gemeente Heerenveen. Leuk! Lees ook het persbericht op www.heerenveen.nl. Spreek en schrijf jij ook de taal van je klant? Wil je meer weten over een cursus Fries voor jouw bedrijf of instelling? De cursusorganisatie van de Afûk informeert je er graag over. Kijk voor meer informatie op http://kursus.afuk.nl/frysk-op-de-wurkflier/. Ook voor alle andere informatie over het uitgebreide cursusaanbod ga je naar afuk.kursus.nl. Oant sjen!