De koe, de terp van Hegebeintum, en Domela en Piter Jelles. Zomaar drie van de 11&30 (41) vensters van de Canon van Friesland. De Friese canon is ontwikkeld naar aanleiding van de Nederlandse canon. Het project bouwt de vensters van de Nederlandse canon uit met Friese aspecten, geeft verdieping en biedt specifieke vensters voor de Friese geschiedenis.

De canon van Friesland in 11&30 vensters is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de Friese cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Meer over de Friese canon vind je op: 11en30.nu