Eens in de twee jaar wordt het Sjongfestival gehouden. Bij het Sjongfestival zingt een koor van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een eigen tekst op een van de door de organisatie geselecteerde tracks. Bij het schrijven en oefenen van het lied kunnen scholen de hulp inschakelen van een zangcoach.

Het Sjongfestival wordt georganiseerd door de Afûk, in samenwerking met Cedin, Keunstwurk en Omrop Fryslân. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.sjongfestival.frl.

Evaluaasjesysteem Frysk

–        Evaluaasjesysteem Frysk