Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries. Samen met Bibliotheekservice Fryslân, het Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO (centrum Friestalige kinderopvang) en Cedin vormt de Afûk de Tomke-werkgroep, die een rijke, meertalige omgeving wil bewerkstelligen waarin de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd. Tomke is al meer als 20 jaar een begrip voor Friese peuters. Op tomke.nl kun je terecht voor spelletjes, kleurplaten, filmpjes en verhaaltjes voor peuters en informatie voor volwassenen. Die kunnen zich ook inschrijven voor de digitale Tomke-nieuwsbrief. Kijk op Facebook en Pinterest voor verhaaltjes, foto's, printables en ideeën voor activiteiten.