Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries.

Samen met FERS (het eerdere Bibliotheekservice Fryslân), het Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO (centrum Friestalige kinderopvang) en Cedin vormt de Afûk de Tomke-werkgroep. Metelkaar willen zij een rijke, meertalige omgeving bewerkstelligen waarin de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd. Tomke is al meer als 20 jaar een begrip voor Friese peuters. Lees meer over het Tomke-project op www.tomke.nl.