Tomke is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor peuters. Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over taalgebruik in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse dingen zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries.

Tomke is een mannetje dat met zijn hondje Romke, het buurmeisje Yana Yu en Kornelia de Kangeroe heel veel avonturen beleefd. De verhalen van Tomke staan dicht bij het dagelijks leven van jonge kinderen. Ze herkennen zich zelf in de avonturen: ze regearen op wat ze zien en horen. Zo wordt lezen meer!

In 2021 bestaat Tomke 25 jaar. Kijk hier voor alle extra materialen en activiteiten rondom het jubilerende mannetje.

Het Tomke-project is een initiatief van het Platform Leesbevordering Friesland. Samen met FERS (het eerdere Bibliotheekservice Fryslân), het Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO (centrum Friestalige kinderopvang) en Cedin vormt de Afûk de Tomke-werkgroep. In 1997 verscheen het eerste boekje van Tomke. Door de jaren heen is het Tomke-project uitgegroeid tot een compleet programma met o.a. voorleesboeken, tv-uitzendingen, educatieve materialen, (hand)poppen en een app. Tomke is daardoor al meer dan 20 jaar een begrip voor Friese peuters. Lees meer over het Tomke-project op www.tomke.nl.