De Afûk verzorgt een groot aantal verschillende cursussen Fries in groepsverband: op locatie én online. Voor niet-Friestaligen zijn er de modules Fries verstaan basis en Fries verstaan vervolg, om het Fries te leren verstaan en lezen, en Fries spreken basis en vervolg om het te leren spreken. Het vervolg daarop is de conversatiecursus. De basiscursus Frysk skriuwen is er voor degene die het Fries wel kan spreken en lezen, maar het ook graag wil kunnen schrijven. Verdieping en verbreding vind je in de cursussen Frysk skriuwen ferfolch en Taal, Kultuer en Skiednis.

De cursussen in groepsverband starten rond eind september en eind januari en bestaan doorgaans uit 10 lessen van ieder 2 uren. De lessen vinden iedere week plaats, behalve in de schoolvakanties. Meestal worden de cursussen ‘s avonds gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. Uitgebreide informatie vind je op de website kursus.afuk.frl.

Nieuw in het cursusaanbod: de online groepscursus
Naast de traditionele groepscursussen van de Afûk op locatie, is het vanaf oktober 2020 ook mogelijk om een groepscursus online te volgen. Bij die cursusvorm volg je thuis, achter je computer, live de lessen van een van de docenten van de Afûk. De nieuwe, online cursusvorm is voorlopig beschikbaar voor de cursussen Fries verstaan en lezen (basis en vervolg) en Frysk skriuwen (basis en vervolg). De online cursus is niet alleen ‘coronaproof’, maar biedt ook mogelijkheden voor geïnteresseerden woonachtig buiten Friesland.