Natuurlijk kunnen mbo-studenten ook werken aan hun taalvaardigheid Fries. Aan de hand van 40 generieke lessen leren zij meer over spelling en grammatica en werken zij tegelijkertijd aan aansprekende praktijkopdrachten.

Die opdrachten sluiten altijd aan op de beroepspraktijk van de student (bijvoorbeeld via het stagebedrijf). Zo zorgen wij er met elkaar voor dat het leertraject van de studenten aansluit bij de behoefte uit de sector en dat zij het geleerde ook meteen in de praktijk kunnen brengen.