Taal is bepalend voor het welzijn van mensen die zorg nodig hebben. Voel ik mij thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op mijn gemak? Dat gevoel hangt nauw samen met de taal die door verzorgers gesproken wordt. Hoe kun je aansluiten bij de moedertaal van zorgvragers, welke middelen en materialen kun je daarvoor inzetten en hoe kun je die gebruiken?

Voor medewerkers in de zorg zijn er bijvoorbeeld de workshops Taalbewustzijn – Taal yn it wurk en tweetalige conversatie. Voor zorgprofessionals die het Fries (nog) niet zo goed kunnen verstaan, is er de gratis digitale introductiecursus Fries in de zorg. Meer inforamtie over taal in de zorg vind je op www.friesindezorg.frl.