Foto: Barbara van Rijn Bluet Foto

Lida Dykstra wordt Berneboekeambassadeur fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Over het Fries
19 juni 2019
Schrijver Lida Dykstra wordt als Berneboekeambassadeur (BBA) aangesteld, zo is vandaag bekendgemaakt op het WOW Meartalich congres van Cedin. Vanaf januari 2020 zal Dykstra als BBA twee jaar lang een gezicht geven aan de promotie van Friese kinderboeken en de Friese taal.

Het ambt van Berneboekeambassadeur is niet nieuw. In landen zoals Zweden, Engeland, Amerika, Australië en ook Nederland heeft de functie van Children’s Laureate/National Ambassador for Children’s Literature/ Kinderboekenambassadeur zich al bewezen. De BBA heeft als taak Friese kinderboeken, taal en lezen te promoten, Fries taalplezier, leesplezier en woordenschat te verbeteren.

Lida Dykstra zal een vraagbaak zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden in de Friese kinderliteratuur en  taal. Ze wil een brug slaan tussen lezers en gebruikers van de Friese taal en organisaties. Boeken fan Fryslân steunt de Berneboekeambassadeur in haar activiteiten. Scholen, bibliotheken en andere instellingen kunnen gratis een beroep doen op de BBA. Dykstra komt dan lansg, leest voor, vertelt over boeken en verzorgt gastlessen of workshops. Ze kan zitting nemen in jury’s en zal een aantal lesbrieven bij Friese kinderboeken ontwikkelen. De BBA is te volgen via een eigen website en social media.

Over Lida Dykstra
Lida Dykstra studeerde Kunstgeschiedenis en heeft o.a. gewerkt als conservator in Museum Joure. Tegenwoordig is schrijven haar beroep. Ze heeft meer dan 80 kinderboeken op haar naam staan, in het Fries en in het Nederlands. Bekende titels zijn bijvoorbeeld Pykje Fjouwer, Skattich, Wenje yn in skilderij of Spegelspreuk.

Naast kinderboeken en boeken voor beginnende lezers schrijft ze ook voor oudere kinderen. Bij die boeken laat ze zich graag inspireren door (kunst)geschiedenis. Dykstra won diverse prijzen, waaronder twee keer de Simke Kloostermanpriis. Vanaf 2015 was ze Schoolschrijver. Kijk ook op  http://www.lidadijkstra.nl/.