© Mirjan van der Meer

Leeuwarden City of Literature zoekt verhalen over schoonheid

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
6 augustus 2021
Voor het project ‘Uitgesteld geluk’ zoekt Leeuwarden UNESCO City of Literature honderd verhalen, waarvan een derde uit Fryslân. Tot 17 september hebben schrijvers uit Fryslân de kans hun verhaal over schoonheid in te sturen.

Uitgesteld geluk maakt in het voorjaar van 2022 deel uit van kunstmanifestatie Arcadia. Er worden dan – geïnspireerd door het 14e eeuwse meesterwerk Decamerone – in honderd dagen honderd verhalen verteld, geschreven door (semi-)professionele schrijvers uit Friesland, Nederland en daarbuiten. Leeuwarden UNESCO City of Literature vraagt honderd schrijvers naar hun visie op schoonheid en hoe de wereld eruit ziet wanneer die schoonheid alle ruimte krijgt. De schrijvers wordt gevraagd in hun prozaverhaal hun visie op (toekomstige) schoonheid een plek te geven. De verhalen mogen maximaal 2.500 woorden tellen en kunnen in iedere taal ingestuurd worden. Op basis van kwaliteit, originaliteit en diversiteit wordt een selectie gemaakt van ongeveer 35 verhalen uit alle inzendingen. De geselecteerde schrijvers krijgen een vergoeding van € 700,- voor hun verhaal. Inzenden kan via leeuwardencityofliterature.nl/nieuws/uitgesteldgeluk.

Meer over het project is te lezen in het literaire magazine LETTER, dat vrijdag 9 juli verscheen als bijlage bij de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, en ook op de website van Leeuwarden UNESCO City of Literature te vinden is. Met Uitgesteld geluk, het magazine, een voordrachtsworkshop met Tryater en een aantal nieuwe projecten is er vanaf september een vol programma waar zowel professionals als lezers terecht kunnen.