Lútsen Bakker, priiswinner van het Grut Frysk Diktee 2023. (foto: Hoge Noorden/ Jacob van Essen)

Lútsen Bakker opnieuw winnaar Grut Frysk Diktee

Over het Fries Vrije tijd
25 mei 2023
Het Grut Frysk Diktee 2023 is gewonnen door Lútsen Bakker uit Groningen. Vorig jaar won hij het dictee ook. Dit jaar won hij met zeven fouten het Gouden Dakje. Er deden dit jaar ook vijf teams mee. De teams streden tegen elkaar en het beste team bestond uit theologen. Het groepsgemiddelde van de dienaren des Woords kwam uit op 17 fouten. Ze werden gevolgd door de journalisten en de derde plaats was voor de Pabo-studenten.

De tekst van het dictee was geschreven door zangeres Iris Kroes en ging over het dertigersdilemma, de twijfels en vragen over wat je bereikt hebt als je dertig jaar geworden bent. Iris spaarde de deelnemers niet: de tekst was pittig met woorden als koskitengrien (koeienvlaaigroen), ljuensk (verleidelijk), trewes (genoegen), waar ze de tanden maar op stuk konden bijten. Ook hoe ‘boeddha’s’ moest worden geschreven, zorgde voor kopzorgen.

Jury
De jury bestond uit docente Fries Rianne Blokzijl, Eelke Goodijk (Cedin), Mirjam Vellinga (Afûk) en Hindrik Sijens (Fryske Akademy, voorzitter).

Terugkijken
De uitzending van het dictee is terug te kijken bij Omrop Fryslân.

Het winnende team. De dominees: David de Jong, Jellet Nutma, Reinder Reitsma, Tytsje Hibma en Edna Zwerver.
Foto: Jacob van Essen.