Screenshot vlog ‘De Fûgelhelling’

MBO’ers sluiten keuzedeel Fries af met met Fryske ‘vlogs’

Leren & onderwijs Op het werk
11 juli 2022
Mbo-studenten die het keuzedeel Fries volgen, moeten allemaal werken aan een praktijkopdracht. Een aantal studenten van Aeres hebben in dat kader vlogs gemaakt over hun beroep en stagebedrijf en daarmee het keuzedeel succesvol afgesloten. Onder van de opdracht was dat in de vlogs bepaalde, opvallende (Friese) woorden uit de sector uitgelegd moesten worden. Voor het maken van de vlogs kregen de studenten hulp van de Fryske Vlogger, Eduard Rekker.

Achtergrond
Voor het keuzedeel Fries werken een aantal studenten bij Aeres, ROC Friesland College en inmiddels ook ROC Friese Poort, aan projectplannen die gekoppeld zijn aan hun eigen BPV (stageplaatsen). Hierbij maken zij inzichtelijk wat de meerwaarde van de Friese taal binnen hun beroepspraktijk kan zijn, hoe ze daar vorm aan kunnen geven, enz. Eén en ander moet worden verwerkt tot een realistisch projectplan, inclusief marktonderzoek, begroting en planning. Dat ‘papieren’ projectplan geeft, als het goed is uitgevoerd, toegang tot de examens voor het keuzedeel Fries in de beroepspraktijk, maar maakt het ook mogelijk om het plan écht uit te voeren als (eind)examenopdracht voor de opleiding. Fokke Jagersma, projectcoördinator bij de Afûk: “Sa binne der earder bygelyks studinten fan CIOS west dy’t Fryske sportdagen organisearre hawwe foar basisskoallen, studinten yn de hoareka dy’t wurkje mei menukaarten ensafuorthinne.”

Friese vlogs
Studenten van Aeres kozen ervoor om een vlog te maken van hun BPV -(stage)plaats. Bij de eerste edities werd Eduard Rekker, ook bekend als de Fryske Vlogger, ingevlogen om het verhaal in beeld te brengen en te monteren. Maar, de voorbereidingen werden gedaan door de studenten zelf: wat wil je laten zien/in beeld brengen, wat is het verhaal dat je wilt vertellen en wat zijn de belangrijkste beroepsbegrippen waar je aandacht aan moet geven.

Fokke Jagersma, projektcoördinator bij de Afûk, voegt daar aan toe: “It moaie fan dizze opdracht is ek dat de studinten op dizze wize aktyf wurkje oan harren presintaasjefeardigens, wat net foar de hân leit foar dizze opliedings, én dat se inoars wurk ek yn byld krije. Sterker noch: foar Aeres binne de fideo’s sels yn te setten as promoasje foar de oplieding en lit it in grut ferskaat oan mooglikheden fan de skoalle sjen.”

Succes
Dat deze manier van werken succesvol is, blijkt uit het grote aantal aanmeldingen voor volgend jaar. Fokke Jagersma: “Der binne no al 51 oanmeldings wylst der rekken holden wie mei maksimaal 28 studinten …’

De resultaten zijn het bekijken meer dan waard:
Aeres MBO – MBO stage in de melkveehouderij stage, MBU staazje yn de molkfeehâlderij, vlog 1 – YouTube
Aeres MBO – MBO stage bij de Fûgelhelling, MBU staazje by “de Fûgelhelling”.vlog 2 – YouTube
Aeres MBO – MBO-stage tussen de Friese paarden, MBU-staazje tusken de Fryske hynders, vlog 3 – YouTube
Aeres MBO – MBO Vakexperts over de veehouderij | MBU Fak-eksperts oer Feehâlderij, vlog 4 – YouTube
Aeres MBO – MBO studenten hovenier op Floriade | MBU studinten hofker op Floriade, vlog 5 – YouTube