Byld: ANP

Meer examenkandidaten voor het vak Fries

Leren & onderwijs
27 juni 2022
Dit jaar waren er 156 eindexamenkandidaten Fries. Dat klinkt misschien als een bescheiden aantal, toch is er sprake van een opvallende groei in het aantal leerlingen dat eindexamen Fries doet. Ter vergelijking: zes jaar geleden waren er nog 110 en in 2019 en 2020 deden respectievelijk 146 en 145 leerlingen het examen Fries.

Op het vmbo deden dit jaar 66 leerlingen eindaxemen in het Fries. Op de havo waren dat 55 leerlingen en op het vwo 35. De campagne ‘Dêrom Frysk‘ lijkt zijn vruchten af te werpen.

Lees ook het bericht op Omrop Fryslân en lc.nl.