Moedertaal in Waadhoeke vooral informeel

Over het Fries
6 juli 2020
Uit een onderzoek van studenten van NHL Stenden in opdracht van de gemeente Waadhoeke, blijkt dat de inwoners van de gemeente hun moedertaal (memmetaal) vooral gebruiken in de informele sfeer.

Zodra de omgeving formeler wordt, zoals bijvoorbeeld bij de dokter of bij een instantie, schakelen mensen over op het Nederlands. Ze schakelen ook heel snel over als de gesprekspartner een andere taal spreekt: uit fatsoen of omdat ze denken dat dan de communicatie beter verloopt. Dat snelle overschakelen is beslist niet nodig en daarom wil de gemeente er wat aan doen

De Afûk heeft inmiddels contact gehad met de gemeente Waadhoeke over het aanbieden van de workshop Psychology fan Taal.

Meer hierover lees je in de Leeuwarder Courant.