Moordverhalenwedstrijd

Boeken fan Fryslan
12 mei 2022
Boeken fan Fryslân heeft een verhalenwedstrijd uitgeschreven in het kader van het feest BoekmoardBoek dat op vrijdag 8 juli om 20.00 uur in Café Het Grauwe Paard in Marssum wordt gehouden. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om een kort verhaal van minimaal 1000 woorden te schrijven waarin moord een rol speelt. Dat mag je natuurlijk breed zien: van wreed en spannend tot volkomen idioot en hilarisch. Verhalen mogen in het Fries of in één van de Friese streektalen worden geschreven.

De winnaar wordt op 9 juni tijdens het feest bekend gemaakt en mag dan zijn/haar verhaal voordragen aan het publiek. Dat betekent meteen een live-optreden met andere Friese schrijvers, zoals Sipke de Schiffart, Johan Veenstra, Jetske Bilker, Sjoerd Bottema en Erik Betten, die die avond ook op het podium staan om hun (korte) moordverhaal over het voetlicht te brengen. Verder ontvangt de winnar een boekenpakket en wordt het verhaal gepubliceerd. Inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 24 juni worden ingestuurd via ynfo@boekenfanfryslan.frl en worden voorzien van naam en contactgegevens.