Nieuw verschenen: The story of Frisian in multilingual Friesland

Over het Fries Vrije tijd
11 oktober 2018
Na de succesvolle uitgaven van deze overzichtelijke taalgeschiedenis van Fryslân in het Fries en in het Nederlands, is nu ook een Engelse vertaling verschenen van Fryslân land van talen, een geschiedenis onder de titel The story of Frisian in multilingual Friesland. The story of Frisian in multilingual Friesland is een zeer leesbare en rijk geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van het Fries: waar het vandaan komt, hoe oud het is en dat het in de loop der eeuwen nogal veranderd is. Hoe de positie in de maatschappij niet altijd hetzelfde was en wat deze in de laatste eeuw is geworden.

Boekpresentatie
Vrijdag 12 oktober a.s. rond 11.30 uur vindt de presentatie plaats bij het NLPD Seminar (Network to Promote Linguistic Diversity) in de theaterzaal van NHL Stenden, Rengerslaan 10 in Leeuwarden. De heer Robert Jackson, Head of Mission at the embassy of Ireland in Nederland ontvangt het eerste exemplaar uit handen van één van de auteurs, Reitze Jonkman van NHL Stenden Hogeschool. Op dit seminar zijn 14 overheden aanwezig met één of meer minderheidstalen (bijvoorbeeld Wales en Ierland); 25 universiteiten en NGO’s actief op het gebied van de regionale- en minderheidstalen.

Korte inhoud
In ‘The story of Frisian in multingual Friesland’, sociolinguist Reitze Jonkman (NHL Stenden, Leeuwarden) and historical linguist Arjen Versloot (University of Amsterdam) tell the history of the Frisian language: where it comes from, how old it is and how it has changed substantially as a language over the course of history, but also how its position in society has changed and what its current status is. One thing this story makes clear is that Frisian has never existed in isolation. From the very beginning of the Common Era, the Frisian language has been in direct contact with a variety of other languages including Latin, Frankish, Low German, the ‘Townish’ Dutch as spoken in the Frisian towns, and – for the last couple of centuries – Standard Dutch.

Boekgegevens
The story of Frisian in multilingual Friesland
Auteurs: Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot
Engelse vertaling: Thom Johnston
Uitvoering: paperback
Verkoopprijs: € 14,95
Pagina’s : 112
ISBN: 9789492176882