Nieuw kinderboek ‘Jou my de romte!’ brengt vriendschap verder

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
20 november 2020
Het eerste exemplaar van het nieuwe kinderboek Jou my de romte! is vrijdag 20 november aangeboden aan leerlingen van samenlevingsschool ‘Bloei’ in Terherne. Eerder werd hier ook het bijbehorende escape(class)room-spel gelanceerd. Jou my de romte! is geschreven door Bart Kingma en gaat over Anno N., die als leerling van groep 7 erg gepest werd.

In het boek geeft Anno zelf een beschrijving van zijn vervelende schooltijd en laat daarmee zien hoe het pesten begon en steeds heftiger werd. Tegelijkertijd beschrijft hij een ander verloop van zijn levensverhaal. Met een nieuwe afsluiting, waarbij de leerlingen pesten en eenzaamheid ombuigen naar zorgzaamheid en vriendschap.

‘Ik bin net sneu. Der is niks mis mei my. Ik sis it lûdop tsjin mysels. Dat foel my hjoed ynienen op. Dat ik tsjin mysels sizze moat dat ik okee bin. Die ’k froeger noait. Noait ha ik mysels fertelle moatten dat ik net sneu bin. Ik bin ommers net sneu. Mar no moat ik it lûdop sizze. Oars begjin ik oan mysels te twiveljen. Is der miskien dan toch wól wat mis mei my? Nee toch? Nee! Toch?’

Met een knipoog naar het escape(class)room-spel werd schrijver Bart Kingma in een politiewagen naar de school gebracht. Zowel Kingma als de politieagenten vertelden daar kort iets over pesten, eenzaamheid en de invloed van anderen bij kattenkwaad en misstappen.

Relatie met escape(class)room-spel ‘Anno N. fersus skoalbern’
Jou my de romte! is volledig zelfstandig te gebruiken, maar krijgt aanvullende waarde in combinatie met de escape(class)room Anno N. fersus skoalbern. In de klas komt het boek extra tot leven door allerhande verwerkingsopdrachten. De activiteiten geven aanleiding om kwaliteiten van elkaar te benoemen, maar ook om te ervaren wat de reactie van iemand anders kan betekenen voor jouw doen en laten. Het boek wordt na aanmelding via www.annon.frl gratis aangeboden aan leerlingen van groep (6), 7 en 8. Jou my de romte! is vanaf nu ook te koop in de boekhandels, de Afûk-winkel en de webshop van de Afûk.

Anno N. brengt vriendschap verder!
Anno N. fersus skoalbern en Jou my de romte! zijn projecten van: Afûk, Cedin, Fers, GGD Fryslân, NHL Stenden, Omrop Fryslân en ROC Friesland College, in opdracht van Provinsje Fryslân.

Boekgegevens
Jou my de romte!
Auteur: Bart Kingma
Illustraties: Marijke Klompmaker
Uitvoering: paperback
ISBN: 978 9493159532
Prijs: € 9,95
websjop.afuk.frl