Foto: Martin de Jong

Nieuw boekje over Sipke spitsmuis uitgereikt aan kaatsende Sipke’s

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Vrije tijd
3 juli 2021
Vrijdag 2 juli is bij de kaatsfinale van de heren hoofdklasse bij kaatsvereniging ‘De Pompeblêdden’ in Heerenveen het tweetalige Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild gepresenteerd. Schrijfster en 'berneboeke-ambassadeur' Lida Dijkstra reikte samen met topkaatser Tjisse Steenstra de eerste exemplaren uit aan maar liefst vier kaatsende Sipke's. Twee grote Sipke's (Sipke Groeneveld en Sipke Hiemstra, beide 65+) en twee kleine kaatsende Sipke's (Sipke Piersma en Sipke Koopal, 7 en 10 jaar).

In de serie over de kleine spitsmuis Sipke, geïllustreerd door Harmen van Straaten, zijn eerder verschenen: Sipke zijn elfstedentocht / Sipke syn alvestêdetocht, Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai en Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile. De boekjes zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Friesland en kosten € 8,99.

NB De kaatsfinale werd trouwens gewonnen door het partuur Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.