Nieuw! Keimpe en Tomke – Wolkom by ús op skoalle!

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
19 augustus 2022
De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool is een grote en spannende stap voor vierjarigen. Daarom ontwikkelde het onderwijsteam van de Afûk een zogenoemd 'overgangsboekje': Keimpe & Tomke – Wolkom by ús op skoalle! Het kan door basisscholen als cadeautje worden meegegeven aan kinderen die voor het eerst naar school gaan. Het boekje is een product van Taalplan Frysk en heeft als doel te zorgen voor een verbinding tussen het Fries tijdens de voorschoolse periode (Tomke) en het Fries in het primair onderwijs (Keimpe de Krokodil). Het boekje is vanaf dit schooljaar voor alle basisscholen in Friesland beschikbaar.

In het boekje staat een mooi verhaaltje over Tomke die een dag mag ‘wennen’ op school. Hij wordt daar welkom geheten door de kinderen die ook een rol spelen in de verhaaltjes van Keimpe de Krokodil. Naast het verhaaltje zijn ook spelletjes en een zoekplaat in het boekje opgenomen en wordt informatie gegeven over de meertalige ontwikkeling van kinderen. Ook kunnen ouders op de ‘uitscheurkaart’ wat opschrijven over hun kind voor de nieuwe juf/meester. Voor in het boekje is ruimte voor een kort welkomstwoordje of foto van de school.

Eenvoudig en voordelig bestellen via de Taalplan-webshop
Bestellen doe je heel eenvoudig via de Taalplan-webshop. De winkelprijs voor dit boekje is € 7,50, maar met de subsidieregeling ‘Frysk foar no en letter’ van de Provinsje Fryslân kunnen scholen 80% van de aanschafprijs als subsidie terug ontvangen. Op die manier kost het boekje jouw school maar € 1,50 per stuk >>> bestellen